Företagspresentation

Hamton AB är ett presentreklamföretag beläget vid Åbro industriområde i Mölndal.

Företaget bildades 1996, men personalens kompetens grundlades långt tidigare i andra företag inom branschen.

Vår inriktning koncentreras på kundens resultat, d.v.s. att vi sätter oss in i vad kunden vill med reklamartikeln, vilken effekt de önskar med den samt vilka som är målgruppen.

Vi är säkra på att rätt profilprodukter är ett riktigt bra verktyg att skapa eller stärka relationer med både kunder och anställda.